• Spelregelbewijs

  Als je nieuw bent kan basketbal soms een lastige sport zijn om te begrijpen. En zelfs als je het spelletje snapt, wordt het alleen maar leuker als je het spelletje écht goed door hebt. Daarom stelt de Nederlandse Basketbalbond het spelregelbewijs verplicht voor ieder competitiespelend verenigingslid vanaf 14 jaar oud. 

  Inloggen in FlowSparks

  Het Spelregelbewijs wordt aangeboden via de portal van FlowSparks. Inloggen doe je met het mailadres waarmee je bij Barons in Sportlink geregistreerd staat. Dit is het mailadres dat je bij ons opgaf toen je het Barons inschrijfformulier invulde. Als je het spelregelbewijs moet halen, krijg je een mail vanuit FlowSparks. Dit wordt verstuurd naar alle wedstrijdspelende leden van 14 tot en met 24 jaar. Spelers vanaf de leeftijd van 13 krijgen alvast toegang zodat ze het spelregelbewijs op tijd kunnen halen. Ook zonder mail kun je inloggen in FlowSparks.

  Boete en verloren wedstrijd

  De bond controleert na iedere competitiewedstrijd of deelnemers van de wedstrijd het spelregelbewijs in bezit hebben. Wanneer dit niet zo is ontvang je een officiele waarschuwing. In totaal krijg je van de bond 7 waarschuwingen, zodat je voldoende tijd hebt om het spelregelbewijs te halen.

  Zodra je 7 wedstrijden zonder spelregelbewijs hebt gespeeld, word je door de bond aangemerkt als een ongerechtigde speler. Bij iedere wedstrijd die jij daarna nog speelt, verliest jouw team de wedstrijd met 20-0 als einduitslag. Ook ontvangt Barons een boete voor jouw deelname aan de wedstrijd. Barons zal deze boetes doorberekenen aan jou.

  Kom je er niet aan uit?

  Via deze link heeft de bond nadere uitleg beschikbaar, ook kun je hen via spelregelbewijs@Basketball.nl om uitleg vragen over FlowSparks. Via ledenadministratie@BaronsBreda.nl kun je opvragen welk mailadres aan jouw lidmaatschap gekoppeld is en deze veranderen. Ook kun je jouw mailadres zelf controleren in de Basketball app.