• Beste Barons-leden, trainer-coaches, vrijwilligers en ouders/verzorgers,

  Algemene ledenvergadering

  Volgende week vrijdag (15 september) 19.00-21.00 staat de volgende ALV gepland in de kantine. Aanmelden voor dit moment doe je met een mail naar secretaris@BaronsBreda.nl. Je krijgt de vergaderstukken dan vooraf toegestuurd. De agenda van de avond is als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen en ingekomen stukken
  3. Financiën 2021-2022 (toelichting en kascommissieadvies)
  4. Financiën 2022-2023 (toelichting en kascommissieadvies)
  5. Terugkoppeling definitieve contributie 2023-2024
  6. Bedanken aftredende bestuursleden (Cathelijne, Patricia en Gerge)
  7. Wisseling van de wacht (aantreden Jop, Corne en Anne)
  8. Rondvraag

  Namens het verenigingsbestuur van Barons Breda Basketball,