• Beste Barons-leden, trainer-coaches, vrijwilligers en ouders/verzorgers,

  Graag stel ik me aan jullie voor: Mijn naam is Marieke Klapwijk-Hermus. Ik ben moeder van vier basketballende kinderen (Koen, Thijs, Bram en Sara) en getrouwd met Floris. In het dagelijks leven werk ik als eerstelijnsverloskundige en wetenschappelijk onderzoeker en basketball ik zelf bij een recreantenteam in Oosterhout.

  Sinds dit seizoen ben ik vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Barons Breda. Hiervoor heb ik in 2023 de cursus VCP gedaan bij het NOC*NSF en het certificaat behaald. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen de vereniging en met plezier zijn sport kan beoefenen en ik hoop op deze manier mijn deel daartoe bij te kunnen dragen.

 • Marieke Klapwijk-Hermus

  Vertrouwenscontactpersoon bij Barons

 • Wat is en wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

  Als je een melding hebt over het gedrag van iemand binnen de vereniging waar je je niet prettig bij voelt, kun je contact opnemen met iemand van het bestuur of met mij. De klacht kan gaan over een medesporter, een trainer, een leider, een bestuurslid, een vrijwilliger of een ouder. Eigenlijk dus over iedereen die zich binnen de vereniging beweegt. Je melding kan o.a. gaan over pesten, ongepast gedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie. Eigenlijk over al het gedrag waardoor jij je niet prettig en veilig voelt binnen de vereniging. Als je met mij contact opneemt, bespreken we samen je melding. Als VCP luister ik naar jouw verhaal en samen met jou kijk ik hoe jouw melding het beste aangepakt kan worden. We kijken of je het probleem zelf kan oplossen of dat je daar hulp bij nodig hebt. We bekijken samen welke stappen je zou kunnen nemen, of ik denk mee wie jou zou kunnen helpen. Mijn rol is een luisterend oor voor jou te zijn en als wegwijzer te functioneren: welke weg zou het beste zijn om in te slaan? Een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn om een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon, je trainer of het bestuur. Maar het kan ook zo zijn dat jouw melding zo ernstig is, dat je beter naar een ander persoon, bijvoorbeeld een hulpverlener, kunt gaan zoals bijvoorbeeld iemand van het NOC*NSF. Het kan ook zijn dat je, in extreme situaties, zelfs naar de politie zou moeten gaan. Wat je melding ook is, we gaan er samen naar kijken en ervoor proberen te zorgen dat jij je weer prettig en veilig voelt binnen de vereniging.

  Geheimhoudingsplicht

  De naam vertrouwenscontactpersoon zegt het al: je kunt die persoon in vertrouwen iets vertellen. Jij beslist wat er met jouw probleem gebeurt. Wel maak ik altijd een schriftelijk, (in overleg) anoniem, rapport voor het bestuur. Ik ben namelijk geen bestuurslid. Maar als het verhaal heel ernstig is of als er sprake is van een misdrijf, of wanneer er gevaar voor jou of anderen ontstaat, moet ik soms de vertrouwelijkheid doorbreken. Ik overleg dan natuurlijk heel goed met jou hoe dat op een veilige manier kan gebeuren.

  Bereikbaarheid

  Ik ben te bereiken via email vcp@BaronsBreda.nl of misschien kom je me tegen in De Doelen. Je mag me altijd aanspreken! Schroom niet mij te benaderen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat Barons Breda een veilige omgeving is en blijft, waar iedereen met plezier zijn/haar sport kan beoefenen.

  Groet namens Marieke en het verenigingsbestuur van Barons Breda Basketball.