• Het Barons lidmaatschap

  Typen lidmaatschap

  Bij Barons kun je deelnemen aan regulier basketball (jeugd en senioren), rolstoelbasketbal en 3x3-basketball. Ook kun je (kosteloos) lid worden als vrijwilliger. Naast het basketball organiseren we ook met regelmaat verenigingsactiviteiten zoals een jeugdkamp, bingoavond, seizoensaftrap, clinics, nieuwjaarstoernooi en -borrel, seizoensafsluiting, etc. etc.

  • Trainend lid: je neemt alleen deel aan de trainingen.
  • Spelend lid: je neemt deel aan de trainingen en wedstrijden in de NBB-competitie.

  Leeftijdsindeling 

  Barons heeft teams in de leeftijdsindelingen U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U22 en Senioren. De U staat voor Under. Een speler uit U12 is daarom in principe 10 of 11 jaar oud. Tot en met U12 zijn de teams gemengd, waarna per U14 jongens en meiden gesplitst worden. Lid worden van Barons kan vanaf 6 jaar. Het jeugdlidmaatschap loopt tot en met U18, waarna deze automatisch overgaat in een seniorenlidmaatschap.

  Try-outs (oefentraining)

  Voor aspirantleden is er de mogelijkheid om aan 2 proeftrainingen deel te nemen. Zo kun je op een vrijblijvende manier kennismaken met de sport, het team en onze vereniging. Na deze 2 trainingen is de keuze aan jou of je lid wilt worden. Het inschrijfformulier voor de try-outs vind je onderaan deze pagina.

  Wachtlijst

  Bij sommige leeftijdscategorieën hebben we helaas een wachtlijst moeten instellen. Als dit in jouw leeftijdscategorie het geval is krijg je hiervan bericht na aanmelding. Zodra er een plaats vrij komt en je bovenaan de wachtlijst staat nemen we contact met je op.

 • Voorwaarden, reglementen en verplichtingen

  Invullen van het inschrijfformulier betekent geen automatische plaatsing. Met jouw inschrijving geef je aan belangstelling te hebben om lid te worden bij Barons. Na ontvangst van het formulier krijg je van de ledenadministratie zo spoedig mogelijk bericht of plaatsing mogelijk is. Met het invullen van het inschrijfformulier en het aangaan van het Barons lidmaatschap geef je aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met:

  Statuten en reglementen

  Veilig Sportklimaat

  Bij Barons draagt iedereen (spelers, coaches, vrijwilligers en toeschouwers) actief bij aan een omgeving waarin iedereen zich prettig en veilig voelt, binnen de lijnen van het veld en daarbuiten. Die omgeving creëren we met elkaar! In een veilig sportklimaat:
  • Accepteren we iedereen zoals die is;
  • Behandelen we iedereen zoals we zelf graag behandeld worden;
  • Laten we het coachen aan de coach;
  • Laten we het fluiten aan de scheidsrechter;
  • Maken we het bespreekbaar wanneer er zich een situatie voordoet waarbij een veilig sportklimaat ontbreekt.

  Clubtaken, wedstrijdtaken en opleiding

  • Ouders van jeugdspelers tot en met U12 vervullen de jurytaken (tijd of score bijhouden) bij wedstrijden van het eigen kind.
  • Ouders van jeugdspelers vervullen coachtaken wanneer een coach niet gevonden kan worden voor het team.
  • Ouders van jeugdspelers tot en met U16 worden 1 a 2 maal per seizoen ingedeeld voor een bardienst.
  • Spelers vanaf U12 vervullen de jurytaken waarvoor zij worden ingedeeld.
  • Spelers vanaf U16 vervullen de fluittaken waarvoor zij worden ingedeeld. Eerst binnen de eigen vereniging, later ook buiten de eigen vereniging.
  • Spelers of ouders regelen het vervoer richting uitwedstrijden volgens het door de coach opgesteld rijschema.
  • Spelers of ouders wassen de tenues van het team gezamenlijk volgens het door de coach opgesteld wasschema (30 graden, geen droger).
  • Spelers vanaf 14 jaar halen het Spelregelbewijs (door Barons verzorgd).
  • Spelers vanaf 16 jaar halen het BS2 scheidsrechtersdiploma (door Barons verzorgd).
  • Senioren kunnen verplicht worden tot het halen het BS3 scheidsrechtersdiploma (door Barons verzorgd).
  • Senioren vervullen taken binnen de vereniging, denk aan het coachen van een team, het trainen van een team of assisteren bij een training, vervullen van bardiensten, vervullen van een commissie- of bestuursfunctie, assisteren van het beheer van materialen, etc. etc.

  Contributie en automatische incasso

  Als lid van Barons betaal je contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering). De contributie wordt geind per automatische incasso. Als onderdeel van het inschrijfformulier machtig je Barons om de inschrijfkosten en contributie te innen per incasso. Het innen van de contributie geschiedt jaarlijks in één keer of in vier termijnen, jouw voorkeur geef je op in het inschrijfformulier. De tarieven en meer informatie over de contributie vind je op deze pagina.

  Privacy en persoonsgegevens

  De gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier worden verwerkt in het ledenbestand van Barons. Het ledenbestand wordt bijgehouden in het programma Sportlink. Gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. Barons is vanuit haar lidmaatschap van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) verplicht persoonsgegevens te delen met de NBB, omdat je als lid van Barons tevens lid wordt van de NBB. Jouw gegevens worden daarom ook opgenomen in de ledenadministratie van de NBB. Zie ook de Privacyverklaring van Barons.

 • Inschrijfformulier try-outs

 • Inschrijfformulier Barons lidmaatschap