• Contributie

  Als lid van Barons betaal je contributie. Het lidmaatschap en de contributie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). De hoogte van de contributie is verschillend per type lidmaatschap (trainend, spelend) en leeftijd (jeugd, senioren). Daarnaast is er een toeslag voor spelers uit teams die spelen op een landelijk competitieniveau. Alle contributiebedragen zijn inclusief een collectieve verzekering. In de contributie voor spelende leden is een bijdrage opgenomen voor het wedstrijdtenue, welke de vereniging in bruikleen beschikbaar stelt.

 • Innen van de contributie

  Het innen van de contributie verloopt via automatische incasso. Toestemming hiertoe verleen je bij het aangaan van het Barons lidmaatschap door de machtiging aan te vinken als onderdeel van het inschrijfformulier. Dit is een verplicht onderdeel van de inschrijving. Zonder afgifte van de machtiging neemt Barons je inschrijving niet in behandeling. Het inschrijfgeld (€12,50) wordt samen met het eerste contributie-termijn afgeschreven. De contributie kan op twee manieren worden voldaan:

  • Incasso in vier termijnen: Eind september, november, januari en maart incasseren we steeds 25% van het jaarbedrag.
  • Incasso op jaarbasis: Eind september incasseren we het volledige jaarbedrag.
 • Contributiebedragen 2023-2024

  Type lidmaatschap
  Trainend Jeugd (t/m U18)€ 208
  Spelend Jeugd (t/m U18)€ 348
  Trainend Senioren (U20+)€ 248
  Spelend Senioren (U20+)€ 446
  Rolstoel jeugdGratis
  Rolstoel senioren€ 248
 • Toeslagen
  Inschrijfgeld € 12.50
  Spelen in een landelijke competitie € 100
 • Sporten met een krappe beurs

  Bij Barons vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook met een krappe beurs zijn er vaak meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt. Zo is Barons aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda en zijn er met de Bredapas opties vanuit de gemeente.

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

  Het Jeugdfonds vergoedt in bepaalde gevallen een aanzienlijk deel van de contributie (<18jr). Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming vanuit het Jeugdfonds? Klik dan hier.

  Bredapas 

  Gemeente Breda stelt bezitters van de Bredapas een bijdrage beschikbaar van maximaal €75 per kalenderjaar. Verder lezen over deze bijdrage?  Klik dan hier.