• Contributie

  Als lid van Barons betaal je contributie. Het lidmaatschap en daarbij behorende contributie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). De hoogte van de contributie is verschillend per type lidmaatschap (trainend of spelend) en leeftijd (Jeugd, Senioren). Daarnaast is er een toeslag voor spelers uit teams die spelen op een landelijk niveau. Alle contributiebedragen zijn inclusief een collectieve verzekering. In de contributie voor spelende leden is een bijdrage opgenomen voor het wedstrijdtenue, welke de vereniging in bruikleen beschikbaar stelt. Bij uit- of inschrijven gedurende het seizoen wordt de contributie pro rata berekend. Het onderdeel van de contributie bedoeld voor de afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond (bondsbijdrage) wordt altijd volledig betaald. De hoogte van de bondsbijdrage vind je terug via deze link.

 • Innen van de contributie

  Het innen van de contributie verloopt via automatische incasso. Deze machtiging wordt verleend bij het aangaan van het Barons lidmaatschap door de machtiging aan te vinken als onderdeel van het inschrijfformulier. Dit is een verplicht onderdeel van de inschrijving. Zonder afgifte van de machtiging neemt Barons een inschrijving niet in behandeling. Het inschrijfgeld (€12,50) wordt samen met je eerste contributie-termijn afgeschreven. De contributie kan op twee manieren worden voldaan:

  • Incasso in vier termijnen: Eind september, november, januari en maart incasseren we steeds 25% van het jaarbedrag.
  • Incasso op jaarbasis: Eind september incasseren we het volledige jaarbedrag.
 • Contributiebedragen 2022-2023

  Type lidmaatschapContributiebedrag
  Trainend Jeugd (t/m U18)€ 193
  Spelend Jeugd (t/m U18)€ 323
  Trainend Senioren (U20+)€ 229
  Spelend Senioren (U20+)€ 413
  Rolstoel jeugdGratis
  Rolstoel senioren€ 229
 • Toeslagen
  Inschrijfgeld € 12.50
  Spelen in een landelijke competitie € 100
 • Sporten met een krappe beurs

  Bij Barons vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen. Ook met een krappe beurs zijn er vaak meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt. Zo zijn we als vereniging aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda en zijn er met de Bredapas opties vanuit de Gemeente Breda.

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

  Het Jeugdfonds vergoedt in bepaalde gevallen een aanzienlijk deel van de contributie van jeugdleden (<18jr). Zo kan uw zoon of dochter toch lekker gaan basketballen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming vanuit het Jeugdfonds? Klik dan hier.

  Bredapas 

  Gemeente Breda stelt bezitters van een Bredapas een bijdrage beschikbaar van maximaal €75 per kalenderjaar. Verder lezen over deze bijdrage?  Klik dan hier.